Bolagsrätt

Bolagsrätt

 

VÄLJA BOLAGSFORM

Vad väljer jag enskild firma, handelsbolag eller AB

 

KOMPANJONSAVTAL

Är man flera i bolaget skall man ha ett avtal som reglerar parternas mellanhavanden. Vad händer om en delägare blir sjuk, avlider, man är inte överens, den ene vill bryta sig ut och starta eget m.m. allt sådant samt mycket annat kan regleras i ett avtal mellan parterna.

 

AFFÄRSAVTAL

Mitt bolag ingår avtal med någon om något, vilka villkor skall gälla, vad avtalar vi om, hur kan samarbetet upphöra, garantier av både varor och leveranser m.m.

 

GENERATIONSSKIFTEN

Hur skall generationsskiftet i mitt företag gå till, vad skall jag tänka på.