Familjerätt

Familjerätt

 

BOUPPTECKNING

Skall göras senast 3 månader efter dödsfall. Till bouppteckningen skall alla arvingar kallas men behöver inte närvara. Vid bouppteckningen görs en uppteckning över den avlidnes tillgångar och skulder som det var på dödsdagen. Var den avlidne gift skall make/makas tillgångar och skulder också upptecknas. Inför bouppteckningen skall eventuellt testamente tas fram och olika försäkringar utredas. Det kan vara så att det i testamente tagits upp annan än legal arvinge och då skall även den kallas till bouppteckningen. Bouppteckningen kan med fördel göras i hemmet men det är inget krav.

 

ARVSKIFTE

Efter det att bouppteckningen registrerats skall arvskifte göras. Är man inte överens kan man ansöka om en skiftesman som hjälper dödsbodelägarna att få till stånd ett arvskifte. 

 

TESTAMENTEN

Testamente är något som praktiskt taget alla människor behöver. Här avgör man om hur kvarlåtenskapen skall fördelas. Särskilt viktigt om man vill att viss arvinge skall ha en specifik tillgång, man är sambo, gift och inte bara har gemensamma barn, man vill inte att barnen skall disponera hela sitt arv direkt de blir myndiga m.m. Under den kostnadsfria konsultationen du får kommer vi fram till om behov av testamente föreligger. Testamente är den mest formbundna handling inom civilrätten där felaktigt ordval kan få oanade konsekvenser. Det är inget krav att handlingen skall upprättas av jurist men jag ser det som en verkligt billig försäkring att det verkligen är din vilja som kommer fram.

 

ÄKTENSKAPSSKILLNAD / BODELNING

Om äktenskapet inte håller och man skall gå skilda vägar skall man ha en dom på äktenskapsskillnad samt att man därefter eller under betänketiden skall göra en bodelning.
I bodelningen skall i princip alla tillgångar och skulder regleras. Vem skall behålla bostaden? Hur gör vi med allt lösöre och bohag, försäkringar, skatter m.m. Finns det äktenskapsförord eller villkor i gåvor som förändrar hälftendelningsreglerna, om bostaden skall säljas vem skall bo kvar och hur gör vi då med kostnaderna?
Man kan också göra bodelning under pågående äktenskap där man ändrar ägandet.

 

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Inför giftemål eller under pågående äktenskap. Här avtalar man att viss egendom eller allt man har inte skall omfattas av bodelningsreglerna utan att egendomen skall vara den ena partens enskilda egendom. Ett äktenskapsförord skall för sin giltighet vara registrerat.

 

GÅVOR

Vid gåvor skall man vara uppmärksam på att de villkor man sätter upp också blir giltiga och att gåvans villkor inte blir ett köp med oönskade skattekonsekvenser. Ges en gåva till ett barn skall det framgå om gåvan skall anses vara ett förskott på arv eller inte.

 

SAMBOFRÅGOR

Sambolagen som kom till i slutet på 80 talet reglerar endast gemensamt införskaffad bostad och bohag, arvsreglerna är inte som för gifta, avlider den ena sambon är det dennes barn eller om den avlidne inte har barn den avlidnes arvingar sambon ärver ingenting förutom 2 basbelopp av den gemensamt inköpta fastigheten eller bohag införskaffat under sambotiden.
Vid separation blir det ingen delning av den egendom som inte omfattas av sambolagen. Sambolagen kan avtalas bort men man kan inte avtala att man skall betraktas som gifta och att arvs och bodelningsregler enligt äktenskapsbalken skall tillämpas.