Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

 

ÖVERLÅTELSEHANDLINGAR

Försäljning, gåva, bodelning eller arvskifte av fastighet kräver en skriftlig handling. Därefter söker man lagfart. Det är viktigt att köparen besiktar fastigheten noga och att eventuella fel och brister som skall skrivs in i köpekontraktet. Säljaren skall upplysa om de fel han känner till men generellt kan man säga att köparens undersökningsplikt är större än säljarens upplysningsplikt. Skall säljaren åtgärda något är det viktigt att det också skrivs in i köpekontraktet.

Övriga fastighetsrättsliga handlingar som upprättas är Servitut, där en viss fastighet får en rättighet på en annan fastighet. Arrendeavtal där man hyr ett markområde oftast för fritidsändamål Nyttjanderättsavtal där man får nyttja någons mark eller byggnad och hyresavtal, man hyr en bostad, lokal.
Jag hjälper också till med fastighetsreglering, man vill avstycka ett markområde från en fastighet till en annan eller att det skall bildas en ny fastighet